Tabu og helse i innvandrermiljøer

0Shares

De fleste homofile med minoritetsbakgrunn lever gode liv, men det er fremdeles
mange utfordringer å ta tak i, knyttet til blant annet ære/skam, tvangsekteskap, vold,
asyl og hiv som har stor innvirkning på homofiles fysiske og ikke minst psykiske
helse. Gjennom dette seminaret ønsker vi å sette fokus på noen av disse utfordringene.

Program:
09:00 – 09:15 Innledning ved Skeiv Verden
09:15 – 09:30 “Azad betyr frihet”, en film av studenter ved Noroff Instituttet. Om irakisk-kurdiske Azad og
homofili, frihet og religion. Innledning ved Sedar Kuhn.
09:30 – 10:00 “Om ære/skam, tvangsekteskap, homofili i kurdiske miljøer”, ved Jamal Mohsin, Den irakiskkurdiske
asylsøker- og flyktningorganisasjonen i Norge (IKAF)
10:15 – 10:45 “Erfaring fra arbeid med ungdom utsatt for æresrelatert vold”, ved Trine Eikrem og Pia
Aursand, Aker Familievernkontor – Brobyggerprosjektet
10.45 – 11:00 “Tvangsekteskap blant homofile med innvandrerbakgrunn- erfaringer fra Skeiv Verden”,
ved Elias Hamza
11:00 – 11:30 “Homofile asylsøkere: hvordan de blir behandlet – praksis og utfordringer ”, ved Jon Ole
Martinsen, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
11:30 – 12.15 Lunsj
12:15 – 13:00 “Kjærlighetens valg”, en film av Eirik Sandaker. Om islam og homofili og hva det betyr å
ikke ha frihet til å elske den man ønsker å elske. Avsluttende kommentarer ved Eirik Sandaker.
13:00 – 13:30 “HIV og homofile med innvandrerbakgrunn”, ved Rolf Angeltvedt, Helseutvalget for bedre
homohelse
13:45 – 15:00 Spørsmål og debatt
15:00 – 15:30 “Erfaringer fra Skeiv Verden,” ved Skeiv Verden
Påmelding til: [email protected] innen 18.06.09
Seminaret er gratis