… Ikke la politikerne snakke OM deg – snakk MED dem!

Til forrige debatt kom det over 100 engasjerte deltagere. Nå har du muligheten igjen: Møt opp til debatt og still politikerne spørsmål om temaer som opptar deg!

Ordstyrer: Christian Strand, programleder i NRK
Deltakere: Velgere med minoritetsbakgrunn, politiske partier, og andre interesserte
 
Makt. Kompetanse. Nettverk.

møtet vil du også få informasjon om hvordan du kan bli nominert til å
sitte i KIM – et utvalg som gir myndighetene råd i minoritetsspørsmål
og gir deg direkte innflytelse over minoritetspolitikk i Norge. 
 
Foreløpig program:
17:00-17:45: Informasjon om nominasjon til KIM og valgdeltagelse blant minoritetene
17:45-18:00: Pause
18:00-20:30: Debatt med de politiske partiene om minoritetspolitikk
 
Debatten
arrangeres av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og
myndighetene (KIM), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og
Akershus fylkeskommune. Debatten er et ledd i en større kampanje for å
mobilisere til økt valgdeltagelse blant minoritetene. Se www.kim.no. For mer informasjon, kontakt Tewasen Teshome (90524927 / [email protected]) eller Khaqan Khan (95165405 / [email protected]).