UT-FLUKT09: Asylskolen

0Shares

MANDAG
10.00: Utvisninger, ved Juss‐Buss

10.30 Sri Lanka – et trygt returland?

11.00:
Kritisk blikk på partiprogrammene ved frilansjournalist Linn Stalsberg,
tidl. journalist Klassekampen og rådgiver Amnesty Norge

12.00:
Rasisme, diskriminering, menneskeverd og behandling av asylsøkere, ved
Kari Helene Partapuoli, daglig leder Antirasistisk Senter, og prost
Trond Bakkevig.

14.00: Verdens flyktningsituasjon. Flyktninghjelpens flyktningregnskap, rett fra trykkeriet

15.00: Markering: Det er ikke kriminelt å flykte. Utenfor Justisdepartementet.

16.00-18.00 går vi grundig inn i situasjonen for PAPIRLØSE.

TIRSDAG
10.00: EU, Schengen, Dublin, ved dr. juris. Vigdis Vevstad og informasjonsleder Berit Lindeman, Helsingforskomiteen

11.00: Beboere ved Lier og Fagerli ventemottak forteller

12.00: MUF – ti års norsk historie

13.45: Markering: Arbeid og inkludering nå! Foran Arbeids‐ og inkluderingsdepartementet.

18.30: PAPIRLØS KONSERT. INGEN BILLETTER, INGEN ID. Ved Akerselva, nedenfor Jakob kirke/Ankerbrua (Eventyrbrua): http://www.facebook.com/group.php?gid=89955100963&ref=ts#/event.php?eid=90380608982