Vold mot “homofil” ungdom. Forekomst og fortolkninger

0Shares

En
ny representativ, generell undersøkelse om utsatthet for vold og
overgrep blant unge i Norge viser at unge med tiltrekning til samme
kjønn eller homofil/lesbisk identitet IKKE ser ut til å oppleve mer
vold enn andre unge. Derimot er de oftere utsatt for ulike typer
krenkelser som vi gjerne forbinder med mobbing mellom jevnaldrende
-erting, knuffing, ukvemsord, verbale trusler og seksuell trakassering.
Forskjellen i resultater mellom denne undersøkelsen og tidligere
undersøkelser av utsatthet for vold blant unge med homofil eller
lesbisk identitet inviterer til en diskusjon om metoder og
fortolkninger i denne typen forskning.

Forskerne Kari Stefansen og Kristinn Hegna fra NOVA innleder til diskusjon.

Åpent for alle. Seminarspråk: Norsk.

Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet og Skeiv forum.