Reisestipend til studier om Burma

0Shares

Om stipendet og Den norske Burmakomité
Den norske Burmakomité (NBK) har opprettet et stipendfond til minne om vår grunnlegger Hallvard Kåre Kuløy.

NBK deler ut ett til to reisestipend på inntil 10.000 kroner årlig til studenter eller yngre forskere
ved norske universiteter og høgskoler som skal gjennomføre feltarbeid i
Burma eller grenseområdene. Målsettingen med stipendet er at det skal
bidra til økt kunnskap om og interesse for Burma i Norge. 

NBK ble etablert i begynnelsen av 1992, en måned etter at Aung San
Suu Kyi ble tildelt Nobels Fredspris. I dag holder vi til i Det norske
menneskerettighetshuset i Oslo. NBK har til formål å støtte opp om og
styrke den burmesiske demokratibevegelsen i Burma og i grenseområdene.
Vi vektlegger menneskerettigheter, ytringsfrihet, utdanning og
demokrati- og organisasjonsutvikling i vårt arbeid, men er åpne for
ulike tema for en oppgave om Burma. Vi diskuterer gjerne forslag og kan
bidra med tips og veiledning.

Søknader rettes til NBK, og må inneholde:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-post og kontonummer
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse: målsetting og utfyllende beskrivelse av planlagt feltarbeid, inklusive tema, reiserute og tidsplan
  • Prosjektbudsjett med spesifiserte kostnader og finansieringsplan

Søknadsfrist: 4. oktober 2009. Søknaden sendes til [email protected]

Søknadsbehandling:
Avgjørelse blir tatt i november. Prosjektet bør gjennomføres i løpet av 2010.  

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:

  • Prosjektets relevans i forhold til stipendfondets målsetting.
  • Prosjektets kvalitet og egnethet, både hva gjelder innhold og gjennomføring.
  • Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet
    Søkerens fagmiljø.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.

Rapportering:
Mottakere av midler fra
stipendfondet plikter å avgi skriftlig rapport for å dokumentere bruken
av tildelte midler og at prosjektets målsetting er oppnådd. Rapport og
dokumentasjon skal foreligge senest to måneder etter at prosjektet er
avsluttet. I tillegg må stipendmottaker sende en kopi av det faglige
arbeidet der stipendet ble benyttet.

Ta kontakt med Åse Sand, tlf. 98 45 97 16 eller [email protected],
dersom du har spørsmål om stipendet eller ønsker å diskutere mulige
tema for en oppgave om Burma. For mer informasjon om NBK, se www.burma.no.