Kan den norske modellen bli flerkulturell?

0Shares

Aslak Nore, forfatter
Marte Michelet, Dagbladet
Anita Rathore, OMOD, styremedlem i Nordic Black Theatre
Mohammad Usman Rana, samfunnsdebattant

I sin siste bok Ekstremistan (Aschehoug 2009) skisserer forfatteren
Aslak Nore en flerkulturell virkelighet som utfordrer grunnpilarene i
det sosialdemokratiske Norge. I Ekstremistan blir det beste bedre og
det verste verre. I Ekstremistan blir sosialklientene flere,
kriminaliteten grovere, de religiøse fundamentalistene flere – samtidig
som idrett, underholdning, næringsliv og forskning blir bedre. Med
støtte av samfunnsforskeren Robert Putnam viser Nore til at tilliten
mellom mennesker – den sosiale kapitalen – går ned i multikulturelle
samfunn. For Nore betyr det at den norske likhetsmodellen er truet, og
at framtidens Norge både vil bli farligere, men også langt mer
kreativt. Det ubehagelige er samtidig veldig løfterikt. Nore gråter
ikke over at det gamle Norge forsvinner. Tvert imot mener han, om vi
blander håp og realisme, kan innvandringen på sikt styrke vår nasjonale
identitet. Samtidig blir fotballandslaget bedre!

Debatten vil både beskrive virkelighetsbildet og se på de politiske
virkemidlene. Hvor store er egentlig ulikhetene i det flerkulturelle
Norge? Blir ikke minoritetene som vokser opp her også trauste
sosialdemokrater? Norge er i økende grad preget av sekulær ensretting.
Er det ikke plass til troende mennesker? Hvordan kan Norge gjøre det
lønnsomt å bli integrert og redusere framveksten av parallelle samfunn?

Debattleder: Erling Fossen

Debattmøte er åpent for alle. Gratis adgang