Kvinneutvalget i RKR inviterer til et fagseminar om kjønnslemlestelse i Kurdistan.

0Shares

I 2009 fikk Kvinneutvalget støtte fra BUF Dir til å spre informasjon i aktuelle kurdiske og norske miljøer om kjønnslemlestelse blant kurdere. Dette fagseminaret retter seg i første rekke mot fagmiljøer i Norge som arbeider relatert til kjønnslemlestelse og foregår på engelsk.Kvinneutvalget i RKR har fått rettigheter til å benytte en unik dokumentarfilm,  ”A handfull ash”, som er den første i sin slag og som dokumenterer skikken med kjønnslemlestelse i Kurdistan-regionen i Irak. 

Dokumentarfilmen viser lokale holdninger til praksisen og gir innblikk i lokale tiltak mot kjønnslemlestelse. Filmen er produsert av den tyske organisasjonen WADI, samarbeid med den kurdiske regissøren (navn) og den spanske fotojournalisten Rosina Ynzenga.

WADI har siden 90-tallet drevet helse og kvinneprosjekter i Kurdistan-regionen i Irak og vært en ledende kraft i kampanjen mot kjønnslemlestelse i Kurdistan-regionen. WADIs leder Thomas von der Osten – Sacken vil i sitt foredrag presentere funn fra en større undersøkelse organisasjonen har gjennomført. 

Vi ønsker dermed å invitere dere til det første fagseminaret om kjønnslemlestelse.  

Programmet:   

10:00-10:10      Åpningsord ved kvinneutvalget    

10:10-11:00      Filmfremvisning av dokumentarfilmen ”A handfull ash” 

  11:00-11:30      Lunsj    

11:30-12:15      Foredrag ved Thomas von der Osten – Sacken /Director General and a co – founder of WADI

12:15-12:45      Personlig beretning om kjønnslemlestelse ved Arian Arif/ Kurdisk journalist bosatt i Norge    

12:45-13:30      Spørsmål og diskusjon    

13:30-14:00     Avslutning   

Foredragsholdere:  

Thomas Thomas von der Osten-Sacken er direktør for den tyske organisasjonen WADI- Association for Crisis Assistance and Solidarity Development.

WADI er en uavhengig og ikke – statlig organisasjon som ble opprettet av von der Osten – Sacken i 1991. Siden 2003 har WADI sendt ut lag av trente personell til landsbyer og små områder i den kurdiske regionen i Irak for å kartlegge antallet offer for kjønnslemlestelse. I 2005 satte teamene i gang et iherdig operasjon om å reise til utsatte områder i irakiske Kurdistan og vise kvinnene en informasjonsfilm om skadene ved kjønnslemlestelse samt la kvinnene føre en diskusjon kring fenomenet. Gjennom undersøkelsene har WADI teamene funnet ut at et stort prosentantall kvinner har blitt lemlestet.

En artikkel som kan gi litt innblikk i deres arbeid blant kurdere i Irak: http://kurdishherald.com/issue/004/article07.php 

Arian Arif kom til Norge for tre år siden. Hun jobber og er bosatt i Larvik kommune. Arian har mange års erfaring som journalist i irakiske Kurdistan og har skrevet mange artikler om kjønnslemlestelse blant kurdere i Irak. Arian har selv blitt kjønnslemlestet som 9 åring, og vil gjerne fortelle historien sin slik at andre skal ta lære av den.  

En artikkel om Arians opplevelse: http://www.kurdishherald.com/issue/005/article06.php   

Frist for påmelding er 22. oktober. Skriv til [email protected] og oppgi enten navn på deltakere eller navn institusjon/organisasjon med antall deltakere  

Vel møtt!