Boklansering: Living with Blindness

0Shares

Som alle andre familier, har også en del muslimske familier medlemmer som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Dessverre opplever en del familier flere utfordringer som de kunne vært foruten – så som diskriminering, sladder, sosial isolasjon, stagnasjon, mangel på hjelp, støtte og tilrettelegging.

Islamsk Råd Norge og Muslimsk Studentsamfunn ønsker å sette fokus på disse og andre problemstillinger ved å invitere til boklanseringen ”Living with Blindness – Lessons from the life of Imran Sabir”, skrevet av den muslimske teologen Abdul Aziz Ahmed Fredericks. Boken er en biografi av den nylig avdøde Imran Sabir, en av Abdul Aziz Ahmed Fredericks sine nærmeste venner, som led av en meget sjelden sykdom.

Abdul Aziz Ahmed Fredericks er en av haqaonline.com’s islamske lærde. Han er født i Nottingham, og bor i Skottland. Han har studert under mange lærde, bl.a al-Habib Ahmed Mashur al-Haddad, Abdul-Rahman al-Khitamy, Fethullah Gulen og Abul-Qasim bin Zein. Han jobber til daglig som barneskolelærer for barn med spesielle behov i Glasgow. Han er også styreleder for organisasjonen Kitaba, som bl.a. jobber med og for blinde.

På grunn av plasshensyn ber vi om at påmelding sendes til [email protected] Henvendelser og spørsmål kan også rettes til samme adresse, eller på telefon 4848 6400.

Vennligst se irn.no eller muslimskstudent.no og de to vedleggene for mer informasjon.