Barnesoldatskonferansen 2009: Barnesoldater? hva kan vi gjøre for å forhindre det?

0Shares

Språk: Engelsk

Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen inviterer til Barnesoldatskonferansen 2009: “Barnesoldater? hva kan vi gjøre for å forhindre det?”

Etter 20 år med FNs konvensjon om barnets rettigheter rammes fremdeles disse svakeste av oss av uhyrlige overgrep og misbruk. Blant disse er barnesoldatenes skjebne de mest groteske eksemplene på verdenssamfunnets svikt. Barnekonvensjonen synes svekket nettopp i tider da den trengs mest: i konflikt og krig.

Dette vil vi gjøre noe med gjennom opplysning, møter mellom sørlige og nordlige eksperter, fotfolk og aktive som vil lære mer for å kunne hjelpe.

Lisbeth Palme, Magne Raundalen med flere
Denne konferansen bringer sammen fremtredende navn i kampen mot barnesoldater, både de som kjempet frem konvensjonen for 20 år siden, og de som står i ildlinjen i dag. UNICEF i Norge og Sverige var i fremste linje ved å trykke på for at FN skulle opprette en egen konvensjon for barns rettigheter. Og som styreledere i Norge og Sverige var Lisbet Palme og Magne Raundalen avgjørende for at konvensjonen så dagens lys i 1989. I svensk UD var Dorit Alopaeus-Ståhl en av pådriverne. I tillegg kommer folk fra felten for å dele sine ferske erfaringer fra flere kontinenter. Representanter fra UNICEF, Redd Barna, PRIO og FN vil også delta.

Pris: 500,- inkl. lunsj
Studenter og organisasjoner kan søke om deltakerstipend til: [email protected]
For mer informasjon og program: www.networkers.org

Påmeldingsfrist 3 november til: [email protected]
Nb! Bindende påmelding

Arrangør: Dag Hammarskjöldprogrammet ved Voksenåsen har sammen med Networkers SouthNorth fått med seg Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, og Norges Kvinne- og Familieforbund og nordiske pionerer for barns rettigheter i FN.