Invitasjon til åpent seminar: Innvandrernes deltagelse i freds- og forsoningsarbeid

Seminaret er gratis og målgruppen er innvandrere, nordmenn, norske frivillige organisasjoner, fredsstudier forskere og studenter ved UiT og politikere.

Alle er hjertelig velkommen! –
Gratis inngang

Tema:

 • Peace, Reconciliation and Migration: Understanding the causes and
  factors that promote negative and positive impacts on peace and reconciliation
  in Sri Lanka
 • The
  Truth and Reconciliation Commission and Traditional Methods of Reconciliation
  – The Sierra Leone Experience
 • Diasporaens
  rolle i fredsbygging – muligheter og utfordringer
 • ”Demand
  Diginity” – en kampanje for bekjempelse av fattigdom med
  menneskerettigheter
   

PÅMELDING:
Send e-post til [email protected] Gi gjerne en tilbakemelding slik at vi vet ca hvor mange som kommer. (Dette er bare av hensyn til matserveringa.)

MER INFO:
www.flerkultureltforum.no

Hilsen

Flerkulturelt Forum
Tromsø