Feminismekonferansen

0Shares

11:00 ÅPNINGSARRANGEMENT 

KNUT NÆRUM leser kapittelet “Du tror du er noe på grunn av ditt kjønn” fra si nye, alternative selvhjelpsbok “Sitt ned og hold kjeft. Håndbok for deg som vil bli kvitt selvtilliten.”

HVA ER DE VIKTIGSTE FEMINISTISKE KAMPSAKENE NÅ OG FRAMOVER?
Sentrale stemmer får fem minutter hver til å gi utfordringene:
Stortingets eneste representant med minoritetsbakgrunn: Hadia Tajik; Fett-redaktør Charlotte Myrbraaten; lederen for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl; debattredaktør i Dagbladet, Marte Michelet; leder for Antirasistisk senter, Kari Helene Partapouli; og Farida Ahmadi, forfatter av boka Tause skrik

SEMINARER

12:30 – 13:45
KVINNELØNN/LIKELØNN
Hva er fagbevegelsens strategi for å få gjennom kravet om likelønn? Finnes det en felles strategi, eller driver forbundene mer profesjonskamp enn felles kvinnekamp?
Panelet: Bjørg Unstad, leder for samfunnsavdelingen LDO, Mette Nord fra Fagforbundet, representant fra UNIO
Ordstyrer: Kristina Jullum Hagen, kommunkasjonsrådgiver i byrået Argument
Arr: Manifest Senter for Samfunnsanalyse

og

FEMINISTER PÅ FLUKT – ASYLPOLITIKK OG INTEGRERING
Om å flykte. Om å søke asyl. Om å være mer enn bare flyktning og asylsøker, og kvinne. Om å kjempe for sine rettigheter. Og hvordan er det egentlig, å komme til Norge?
Og hvordan kan feminister samarbeide på tvers av kultur?
Panelet: Sosialantropolog Farida Ahmadi, opperinnelig fra Afghanistan, fikk asyl i Norge på 90-tallet, kom i 2008 ut med boka 'Tause skrik'. Sophie Essmat, flyktning fra Iran, jobber som bibliotekar i Tønsberg, nylig avsluttet en mastergrad ved høyskolen i Oslo om innvandrere og møteplasser.
Arr: Kvinnefronten

LUNSJUNDERHOLDNING: Utdrag fra stykket 'Til Noreg der kjærleik ventar' av og med teatergruppa Mother Theatre

14:15 – 15:30
SKJØNNHETSTYRANNI
Normer for hvordan vi skal se ut og hva vi bør eller ikke bør ha på oss står sterkt i de fleste samfunn og kulturer. Er det frigjørende å ha på seg sminke? Å kjøpe seg større bryster? Å ha på seg eller ikke ha på seg hijab? I Norge er anorexia den psykiske lidelsen som tar flest kvinneliv. I store deler av verden kjøper kvinner dyre peelingkremer for å gjøre huden sin hvitere. Er vi fremdeles i “backlashet” fra 80-tallet? Hvordan bekjempe skjønnhetstyranniet?
Arr: Antirasistisk senter og Liv Skotheim

og

SEX OG VOLD
Voldtekt som våpen i krig. Overfallsvoldtekt. Kontaktvoldtekt. Er dette separate fenomener, eller henger de sammen? Hvor drar vi grensen/grensene? Hva er vold, hva er sex, og hvor kommer seksualiteten inn i bildet? Hvordan jobber vi egentlig med denne problematikken – nasjonalt og internasjonalt?
Panelet: Marianne Sætre, analytiker ved Oslo Politidistrikt, Sosiolog og skribent Hannah Helseth og Stine Helena Bang Svendsen, forfatter av boka 'Seksualitet i Skolen'.
Arr: Kvinnefronten og Menn mot Voldtekt

15:45 – 17:00
INNVANDRERMENN, MASKULINITET OG LIKESTILLING  
Et seminar om innvandrermenn og likestilling.
Marjan Nadim fra FAFO presenterer FAFO-prosjektet ’Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier’. Thomas Walle legger fram funn fra sitt doktorgradsprosjekt om norsk-pakistanske menn som spiller cricket.
Arr: Reform Resurssenter for Menn

og

DET PERSONLIGE ER POLITISK
Synet på hva som er – og bør være – personlig, privat og politisk endrer seg hele tida. På 70-tallet lanserte den feministiske bevegelsen parolen “det personlige er politisk”, et syn som også påvirka samtidas kunst og litteratur. På 80-tallet opplevde vi jappetid og et feministisk “backlash”, og det personlige blei avpolitisert og det politiske blei et personlig og privat anliggende. Så kom 90-tallet med en ny feminismebølge, i stor grad uttrykt gjennom antologier med personlige historier, i et forsøk på igjen å politisere individuelle, personlige erfaringer. Hvordan lyktes dette? Hvordan er situasjonen nå? Anne Holt uttalte nylig at vi lever i ei tid av “emosjonell inkontinens”; massemedia flyter over av personlige historier, men blir det noe mer enn nettopp det?
Arr: Kvinnefronten  

17:15 – 18:30
SELVFORSVARSKURS
Arr: Sosialistisk Ungdom

og

RELIGION OG LIKESTILLING
Hvordan skal vi tilrettelegge for religiøst mangfold og hvilken rolle skal religion ha i samfunnet? Tilrettelegging for religiøs praksis som for eksempel det å bære religiøst hodeplagg blir ofte oppfattet som å være i motsetning til å ivareta kvinners rettigheter. Samtidig kan det å nekte bruk av religiøse holdeplagg frata en gruppe av befolkningen fundamentale menneskerettigheter som det å delta i arbeidsliv og utdanning. Det kan også være et hinder for integrering og inkludering. Arrangementet vil belyse temaet religion og likestilling med utgangspunkt i menneskerettigheter og diskrimineringslovgivning
Arr: Likestillings- og Diskrimineringsombudet

20:00 FEMINSTISK FEST
Fett Bokbad med bl.a. Jenny Hval og Inger Bråtveit
Lucy Swann
Norma Sass
Djs

STANDS

Fett – mulighet til å kjøpe siste og tidligere nummer. Sofakrok med gamle nummer av de feministiske tidsskriftene Kvinnejournalen, Sirene, Kjerringråd osv – som publikum får bla og lese i.

KILDEN – Stiller med dataskjermer der folk kan klikke seg gjennom deres nettutstillinger og få annen informasjon.

RadiOrakel – Verdens første kvinneradio radiOrakel stiller i år med stand der de informerer og inviterer til tekniker- og journalistkurs. Gjennom 27 år har radiOrakel utdannet over 1500 journalister og teknikere og dermed satt sitt preg på det norske mediebildet. RadiOrakles journalister kommer også til å dekke konferansen.

Antirasistisk senter

Manifest Senter for Samfunnsanalyse

Pan-African Women’s Association

JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner

Landsforeningen for Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner og Skeiv Ungdom

Denne lista blir lengre! Vil du ha stand på feminismekonferansen?
Send i så fall en epost til Ingrid Hagen.

 

STED
Månefisken i Oslo

PRIS
Konferanse: kr 50,-
Fest: kr 50,-

Flere detaljer kommer!
Sjekk Feminismekonferansens offisielle nettside.

Husk at alle medlemmer av Kvinnefronten kan søke om reisestøtte til Feminismekonferansen!
Ta kontakt med kontoret for å søke om å få dekt reiseutgifter utover en egenandel på kr 300 / 200 (studenter og arbeidsløse).