Seminar i Oslo for frivillige organisasjoner

0Shares

Integrerings og mangfoldsdirektoratet har gleden av å
invitere til et seminar i Oslo på Thon Hotel Slottsparken den 3. Desember 2009. Seminaret er for de frivillige organisasjonene som har fått
prosjektstøtte av IMDi til arbeidet med å forebygge tvangsekteskap. Seminaret
er gratis. 

IMDi har satt som krav for prosjektstøtte at hver organisasjon
deltar på dette kompetansehevende seminaret med 1-2 personer.