Utsatt for diskriminering i arbeidslivet

En europeisk undersøkelse viser at sosiale sirkler, opplæring og bevisstgjøring bidrar til en bedre aksept for mangfold
En av seks europeere har vært utsatt for diskriminering i arbeidslivet det siste året viser en rapport som Europakommisjonen la frem mandag.
0Shares

Totalt 16 prosent av europeerene rapporterte diskriminering (på grunnlag av rase, religion, alder, funksjonshemming eller seksuell orientering) i 2009, som er samme nivå som i 2008.

64 prosent av europeere frykter at den økonomiske nedgangen vil bidra til mer aldersdiskriminering på arbeidsmarkedet. Rapporten kommer i forkant av årets europeiske likestillingstoppmøte som avholdes i Stockholm 16. og 17. november.

– Diskriminering er fortsatt et problem i Europa og folks oppfatninger om dette er stabile forhold til i fjor, sier likestillingskommissær Vladimir Špidla i en pressemelding.

 – Vi er særlig bekymret for økende aldersdiskriminering som følge av nedgangstider. Rapporten viser at til tross for fremgangen, har vi fremdeles en lang vei å gå i å gjøre folk mer klar over deres rettigheter til likebehandling, spesielt på nasjonalt nivå og sikre at likestilling er ikke bare en tom frase, men blir til virkelighet, sier han.

Ved opplevd diskriminering vil de fleste europeere først kontakte politiet (55 prosent), mens 35 prosent ville ta kontakt med sine likestillingsmyndigheter og 27 prosent med en fagforening. Tillit til ulike organisasjoner som arbeider med diskrimineringsspørsmål skiller seg sterkt fra ett land til et annet.