Lærerseminar i religion: Møter mellom minoritet og majoritet

0Shares
For å plassere tematikken i en videre kontekst, vil vi også bringe inn
erfaringer fra religionsdialog og den nye debatten rundt kritikk av
religioner. Kurset er åpent for alle som arbeider med temaer knyttet
til religionsundervisning i skolen.

Lærerseminaret
Møter mellom minoritet og majoritet – om religiøst mangfold i dagens
Norge er ledd i HL-senterets arbeid om å spre kunnskap om
minoritesreligion i Norge.
Målgruppe: religionslærere i
ungdomstrinnet og videregående trinn og andre som arbeider med temaer
knyttet til religionsundervisning

Tid: 23. november, 0915-1500

Deltageravgift: kr 150 (inkluderer lunsj & kaffe)

Program:

    * Alexa Døving: Ritualer i endring – eksempler fra minoritetsreligioner i Norge
   
* Maren Tveitereid: Spørsmål og svar på islam.no  – hva spør unge
muslimer i Norge om, hva får de til svar og hvordan begrunnes svarene
   
* Peder Nustad: Religionsmangfold og konflikt i skolen – aktuelle
spenninger mellom elever, læreplan, religionssamfunn og lærere
    *
Ingrid Vik: Religionsdialog: Hva er det, hvordan gjøres det og hva blir
resultatet? – erfaringer fra religionsdialoger på Balkan
    * Erik
Thorstensen: Den nye religionskritikken: Hva er argumentene mot og
forestillingene om religion hos Dawkins, Hitchens, Harris og Onfray? 

Påmelding innen 20. november 2009 til [email protected]