Invitasjon til Internasjonal VAD-festival 29. november 2009

0Shares

Ungdom kjemper mot  HIV og Aids med musikk, dans og moteshow

Minoritetsungdom tar selv ansvaret for å informere ungdommer om hvordan de kan unngå HIV og Aids. Gjennom musikk, dans,, moteshow og appeller vil ungdommer med bakgrunn fra Asia, Norge, Latin-Amerika og Afrika sende all ungdom og deres familier et budskap om hvordan HIV og Aids og andre kjønnssykdommer kan unngås.

Bhangra-gruppene Tariq Khan Legacy, Mumzy og H.Dhami fra Storbritannia blir hovedattraksjonene blant bandene som skal delta.

Men også artister som Xlusive, 1unity og Prayaz er godt kjent blant ungdom i Oslo.  I tillegg deltar artister som danseren Christina Stjernholm, Michael Jackson-imitatoren Johanthan Bjørland og DJ Nad Jee.

De moteglade kan glede seg over moteshow med Eleganze, Glamour Creation og InSpiration.

Det vil bli appeller i tilknytning til forebyggingen av og bekjempelsen av HIV og Aids, blant andre med Walter Heidkampf, som er prosjektleder for helseutvalget for lesbiske og homofile og Mr Gay Norway 2009.

Festivalen arrangeres i hovedsak av ungdomsgruppen til Internasjonal helse- og sosialgruppe, en organisasjon som arbeider med å spre informasjon om både psykisk og fysisk helse til minoritetsgrupper i Norge.

VAD-festivalen 2009 støttes av Helsedirektoratet og Oslo kommune.