Antisemittiske bilder av jøden i norsk bondepresse 1920-25

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Bevegelsen i og omkring Bondepartiet fremmet i 1920- og 30-årene en nasjonalistisk orientering som hadde et illiberalt og rasebasert tilsnitt. […]

Bevegelsen i og omkring Bondepartiet fremmet i 1920- og 30-årene en nasjonalistisk orientering som hadde et illiberalt og rasebasert tilsnitt. I denne nasjonalismen inngikk også antisemittismen som et komponent. Hvilke bilder av jøden kom til uttrykk i bondebevegelsens aviser i årene rett etter Bondepartiets stiftelse i 1920, og hvilke funksjoner fylte antisemittismen i agitasjonen for det nye partiet?

Kjetil Braut Simonsen har deltatt ved prosjektet “Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940”, og forsvarte nylig sin mastergradsavhandling om antisemittisme i bondeavisene Nationen og Namdalen i tidsrommet 1920-25.