Norges rolle som fredsmegler?

0Shares

I Øst-Timor endte Norges engasjement positivt
med avvikling av indonesisk okkupasjon. På Sri Lanka gikk
våpenhvileavtalen fremforhandlet av Norge i grus, og man så det samme
skje blant annet med Oslo-avtalen. Likevel fortsetter Norge å ta
initiativ til å løse andre lands interne konflikter og uroligheter.

Røde
Kors ungdom velger ikke side i saker av religiøs, ideologisk eller
partipolitisk karakter, men står alltid på ofrenes side; Hvordan
påvirker Norges innblanding i de aktuelle landenes humanitære situasjon?
Tamil Youth Organization stiller spørsmålene: Skal Norge bli respektert
ut ifra sin innsats eller resultat? Hvorfor feiler Norges fredsarbeid i
noen tilfeller, men lykkes i andre? Hva kan Norge gjøre i land der
deres fredsforsøk har feilet?