Årsakene bak Nazi-Tysklands forsøk på å utrydde sigøynere

0Shares
Det er kun dokumentert to tilfeller hvor Hitler
omtalte sigøynerne, de var i det hele tatt øyensynlig ikke et uttalt
«problem» på lik linje med jødene de første årene i Hitlers Tyskland.
Denne uuttalte politikken eskalerte, ble mer eksplisitt og radikal fra
1938.

Resultatet av dette ble utryddelsen av minst en halv million
sigøynere under krigen. Hvorfor ble sigøynere sett på som et problem i
Det tredje rike?

Chalak Kaveh skriver masteroppgave i om tysk
sigøynerpolitikk i mellomkrigstiden. Han er redaktør for
folkemord-tidsskriftet Etter Lemkin.