Kveldsseminar om mediaskapt islamfrykt

0Shares

Islamic Cultural Centre Norway (ICC) inviterer alle til et kveldsseminar
om mediaskapt islamfrykt og norsk-muslimske ungdommer som ekstremsiter.

ICC
har invitert kommunikasjonssjef Alexandra Tufteland og seniorrådgiver
Ida Hjelde fra IMDI, og Bengt Andersen som er storbystipendiat ved HiO
og doktorgradsstudent i sosialantropologi ved UiO til å presentere
resultater fra sine rapporter.

PROGRAM:

Kl. 16:30 –
Oppmøte og lett servering
Kl. 16:45 – Oppstart og introduksjon
Kl.
16:50 – Mediaksapt islamfrykt – Kommunikasjonssjef, IMDI
Kl. 17:15 –
Hva er ICC?
Kl. 17:25 – Forsker fra HiO
Kl. 17:50 – Spørsmål og
svar
Kl. 18:15 – Oppsummering og avslutning
Kl. 18:24 –
Maghrib-bønn

Hver tiende innbygger i Norge er innvandrer
eller har foreldre som har innvandret til landet. Gjenspeiles mangfoldet
i den norske befolkningen og blant innvandrere i TV, radio og aviser?

* Er norsk-muslimske ungdommer ekstremister?
* Hvorfor tror
vi at norsk-muslimske ungdommer er ekstremister?
* Hver tiende
innbygger i Norge er innvandrer eller har foreldre som har innvandret
til landet. Gjenspeiles mangfoldet i den norske befolkningen og blant
innvandrere i TV, radio og aviser?

Med utgangspunkt i diverse
medieoppslag og debatter, skal HiO-forskerne presentere noen funn fra
deres pågående forskningsprosjekter.Gjennom ett år har forskerne Heidi
Biseth og Bengt Andersen arbeidet med emnet.

“Innvandrer”-ungdom i
Oslo blir ofte beskrevet som sosialt marginaliserte, romlig segregert
og med “avvikende” normer og verdier

* Ekskluderte,
marginaliserte, sinna?
* Visst finnes det forskjeller, men langs
hvilke linjer?
* Og er forskjellene flere eller sterkere enn
likhetene?
* Hvilke ambisjoner har ungdommene for eksempel når
det gjelder utdanning og yrke?

—–
Bengt Andersen er
storbystipendiat ved HiO og doktorgradsstudent i sosialantropologi ved
UiO.

Alexandra Tufteland er fungerende kommunikasjonssjef i
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har vært redaktør for
årsrapporten.

Ida Hjelde er seniorrådgiver i vår enhet for
Analyse og Tilskudd. Hun har skrevet IMDi sin artikkel i årsrapporten.