Klassekampen inviterer til integreringsdebatt

”Det er revnende likegyldig hvordan folk kler seg i det offentlige rom.
Det kan finnes unntak fra dette når det gjelder offentlige stillinger
eller for eksempel undervisningssituasjoner, men forbud begrunnet i
allmenne, fryktbaserte forestillinger om hva man oppfatter som
undertrykkende, er både et angrep på ytringsfriheten og et fullstendig
brudd med norsk demokratisk tradisjon.
“Bjørgulv Braanen,
Klassekampen 17.3.

Påbudt integrering?

-Kan integrering
tvinges fram gjennom lovgiving?
-Eller er forslag om forbud mot
utvalgte klesplagg symbolpolitikk fra politikere som ønsker å framstå
som handlekraftige?
-Hvor er balansepunktet mellom å dilte etter Frp
og å skyve alle utfordringer knyttet til innvandring under teppet?

I
panelet: Martin Kolberg, stortingsrepresentant Ap. Heikki Holmås,
stortingsrepresentant SV. Shakil Rehman, LIM. Bjørgulv Braanen, redaktør
i Klassekampen. Iffit Quereshi, skribent og foredragsholder. Flere navn
kommer.

Ordstyrer Sarah Sørheim, kulturredaktør i Klassekampen