Maihaugenkonferansen 2010: Fra flyktning til innbygger

0Shares

Faglige temaer på konferansen er husrom, helse og ungdom:

    * Politiske føringer for integrering og likestilling
    * Over alle grenser
    * Bosetting og integrering, mulighetenes marked?
    * Forventninger og paradokser i arbeidet med enslige mindreårige
    * Samhandling som nøkkel til inkludering
    * Brukermedvirkning, broer og felles plattformer
    * Bosettingsprisen 2010

Arrangører er IMDi og Fylkesmannen i Oppland, samt Oppland
fylkeskommune og Maihaugen.

Følg med på www.imdi.no og www.fmop.no