Den livsviktige dialogen om religionsfrihet

0Shares
Åpent møte i HL-senterets venneforening. Innlegg
ved Senaid Kobilica, leder i Islamsk Råd og Berit Hagen Agøy,
generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske Kirke

Den norske Kirkes og Islamsk Råds
felleserklæring fra august 2007 som slo fast at alle fritt skal kunne
velge sin tro, er for lite kjent. Det skal være første gang at en kirke
og en representativ muslimsk nasjonal organisasjon sammen anerkjenner
retten til å konvertere. Erklæringen
kan leses her

Velkommen!