Polsk-norske kulturutvekslingsfond

0Shares

Det polske kulturutvekslingsfondet ble etablert i
2008 og finansieres i hovedsak av norske EØS-midler. Fondet støtter
kulturell utveksling i form av samarbeidsprosjekter mellom polske søkere
og partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein. Fondet støtter både
eksisterende og nye partnerskap. Målet er å styrke dialogen og det
kulturelle samarbeidet mellom Polen og giverlandene.  

Polske
institusjoner, organisasjoner og kulturaktører kan søke om midler fra
fondet.

Alle søkere må samarbeide med minst én partner fra ett av
giverlandene Norge, Island eller Liechtenstein. Norske aktører kan
gjerne være initiativtager til prosjekter, men søknadene må komme fra
den polske partneren.

Prosjektene kan få tilskudd fra minimum
10 000 til maksimum 250 000 euro. Minst 10% egenfinansiering kreves.
Prosjektenes varighet er maks 12 måneder og de må ferdigstilles innen
31. oktober 2011.

Midler fra Kulturutvekslingsfondet blir utlyst
offentlig i fem omganger. Dette er femte og siste søknadsrunde. Nærmere
opplysninger om prosjektene og søknadsprosessen finnes på Kulturutvekslingsfondets
hjemmeside.

Kulturdepartementet koordinerer arbeidet med fondet i
Norge, i samarbeid med Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren.

Du
kan også henvende deg til: [email protected]