Flerkulturell journalist?

0Shares

NRK er landets ledende og største mediebedrift med ca. 3500 ansatte. NRK produserer for radio, TV og interaktive medier. NRK har to programdivisjoner, én i Oslo og én for resten av landet med administrasjon i Trondheim. Virksomheten utenfor Oslo omfatter ni distriktskontorer og 
tre regionsentraler. I tillegg kommer Sámi Radio i Karasjok.

NRK ønsker å rekruttere flere flerkulturelle journalister, slik at mangfoldet av verdier og kulturer blir bedre representert i programmene våre.

NRK tar fra 16. august 2010 inn fem flerkulturelle stipendiater for opplæring i journalistikk i 10 måneder, med mulighet for sommervikariat. Opplæringen består av teori og praksis, og etter endt stipendiatperiode skal journalistene kunne arbeide både for nett, radio og tv. Opplæringen fram til nyttår foregår i NRK Østlandssendingen i Oslo, resten av opplæringen vil finne sted enten på Marienlyst, ved våre regionsentraler i Bergen og Trondheim eller vårt distriktskontor i Fredrikstad.

Vi er på jakt etter journalister som ønsker å jobbe med nyheter, kultur, samfunn eller Ung. Søkere som gjerne vil jobbe i Bergen, Trondheim eller Fredrikstad er også spesielt interessante.

Stipendiatene må ha familiebakgrunn fra Afrika, Asia, Sør-Amerika eller tidligere Øst-Europa. I tillegg er det nødvendig med gode allmennkunnskaper, relevant høyere utdanning og/eller journalistisk erfaring. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er en forutsetning. 

Stipendiatene får lønn i opplæringstiden. Opplæringen tar sikte på å gi stipendiatene videre engasjement i NRK.

Kontakt prosjektleder Marianne Mikkelsen for mer informasjon på 
tlf. 91 54 06 26, eller på e-post til [email protected]

Søk stillinger her: (lenke webcruiter)

Søknadsfrist 22. april 2010.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.