DET ÅRLIGE MUHAMMAD – FOREDRAGET

0Shares

FRI ENTRE

De siste månedene har det pågått en debatt i media rundt muslimers praktisering av
religionen islam. Et spørsmål som har vært stilt, er om det
lar seg gjøre å praktisere islam fullt ut og samtidig være en god samfunnsborger i
dagens vestlige samfunn.

Enkelte episoder har skapt grobunn for mistanke og uro, og det har blitt uttrykt
sterk kritikk av uttalelser enkelte muslimer har kommet med i
offentligheten. Årets Muhammad-foredrag vil derfor berøre de teamene som har kommet
frem i debatten, med særlig fokus på praktiseringen av islam i
dagens samfunn. Tittelen på årets foredrag er:

 Is Prophet Muhammad’s teaching relevant in Norway today?

Årets foredragsholder, Ataul Mujeeb Rashed, er imam for The London Mosque. Imam
Rashed er utdannet teolog, og har lang erfaring innen dette feltet.
Han har skrevet flere bøker om islam, og er også en anerkjent taler som har holdt
foredrag blant annet ved universitetene i Oxford, Cambridge og
Warwick.

Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) i Norge har lang tradisjon med å holde konferanser og
foredrag om profeten Muhammad. Tidligere temaer har bl.a. vært
“Profeten Muhammad og jødene”, “Profetens lære om konfliktløsning” og” Profeten
Muhammads lære om kvinners rettigheter”.

Ahmadiyya menigheten er en reformbevegelse i islam som ble grunnlagt i 1889 av
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, som hevdet å være Den utlovede reformator,
hvis komme er profetert av nettopp Profeten Muhammad. Den første ahmadiyya
menigheten i Norge ble grunnlagt i 1957. Før innvandringen og
etableringen av diverse islamske sentre i Norge, var islam i Norge synonymt med
ahmadiyya.

Det er satt av tid til spørsmål etter foredraget.

Foredraget er åpent for alle interesserte.

 Arrangør: Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge

Kontaktpersoner: Suhel tlf. 412 35 366.