40 års arbeidsinnvandring til Norge: fortsatt diskriminering?

0Shares

Påmelding:  [email protected] innen 28. april
Program:

Kl. 10.30:         Servering.

Kl. 10.40:         Velkommen og innledning v/Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

*      Formål med møtet er å belyse likestillingsutfordringer knyttet til arbeidsinnvandring og utfordre fagpersoner på hva LDO kan gjøre.

Kl. 10.50:         Ulike innledninger om arbeidsinnvandringen i Norge:

*      Presentasjon av tall og fakta om arbeidsinnvandring i Norge.

*      Den tidlige arbeidsinnvandringen, likheter og ulikheter med dagens arbeidsinnvandring.

*      Hvor trykker skoen? Empiriske erfaringer.

*      Norsk fagforening forteller.

*      Representant fra Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

–          Kaffepause underveis –

Kl. 12.10:         Likestillings og diskrimineringsombudet leder diskusjon og spørsmål fra salen;
*      Hvor er det viktig at LDO og myndighetene har sin oppmerksomhet knyttet til arbeidsinnvandring?
*      Kort oppsummering.

Kl. 12.30:         Takk for nå! Servering av 1. mai kake.
Kl. 13.00:         Slutt.
(Endelig program og navn på innledere vil bli offentliggjort senere.)
Velkommen!