Konferanse om norsk og europeisk asylpolitikk

De siste ti årene har det kommet nærmere fire millioner asylsøkere til Europa. Omtrent 115 000 av disse har søkt asyl i Norge.

Utfordringene på flyktning- og
migrasjonsområdet er de samme for mange land i Europa. EU-landenes
politikk på utlendingsfeltet legger premisser for norsk asylpolitikk. 

 UDIs vårkonferanse er
en av de viktigste arenaene for diskusjon om asyl- og flyktningpolitikk.
Her møter du flere ledende eksperter, politiske aktører og frivillige
organisasjoner. UDIs direktør Ida Børresen innleder og avslutter
konferansen ved å sette den norske asylpolitikken inn i et europeisk
perspektiv.

Program:
Ida Børresen, direktør i UDI: UDI, Norge og
Europa

Siw Skjold Lexau,
migrasjonsråd i Norges delegasjon til EU: EU og harmonisering av
asylpolitikken

James
Hathaway, professor University of Michigan Law School: Constraints on
the Choice of the Country of Asylum

Knut Storberget, justisminister: Utfordringer og løsninger i
norsk asylpolitikk

 

Paneldebatt med Knut Storberget (AP), Heikki
Holmås (SV), Per-Willy Amundsen (FrP), Trond Helleland (H), Elisabeth
Rasmusson (generalsekretær i Flyktninghjelpen) og Aage Borchgrevink (den
norske Helsingforskomiteen).

 

Bjarte Vandvik,
leder European Council on Refugees and Exiles (ECRE): Utfordringene ved
et felles europeisk asylsystem

Hvordan oppleves det å være asylsøker i Norge? Et møte med Simin
Sabri og Kassim Gabowduale.