Interkulturell dialog i Norge – mer enn hijabdebatt?

0Shares

Hva
betyr ”ny dialog” i en norsk kontekst? Hva karakteriserer debattene om
kulturelt mangfold i norsk media? Er det temaer og synspunkter som ikke når
fram? Hvem er aktive i dialogen, på hvilke arenaer og
på hvem sine premisser? Hvordan kan vi fornye vår tilnærming til
interkulturell dialog for å få til konstruktive meningsutvekslinger? Og hvordan skal vi komme oss videre fra ”hijabdebatten”?

Tid: onsdag 13.oktober kl 11.00 – 13.00 (registrering
og kaffe fra kl 10.30)

Sted: Håndverkeren, Sangerhallen. (Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo)

Påmelding: på e-post til [email protected] innen onsdag 6.oktober


Ordstyrer:
Kadafi
Zaman, reporter i TV2 Nyhetene

Innleder:
Kjell
Magne Bondevik, UNESCOs High Panel on Peace and Dialogue og leder for
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Kommentatorer: Rojan Ezzati (sosiolog
og forskningskoordinator for migrasjon og transnasjonalisme ved Norsk Institutt
for fredsforskning
PRIO), Elisabeth Skarsbø
Moen (debattredaktør og politisk kommentator i VG) og statssekretær Henriette
Westhrin fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 

Bakgrunn

Den
norske UNESCO-kommisjonen inviterer til seminar for å markere at 2010 er FNs
internasjonale år for tilnærming mellom kulturer. UNESCO har opprettet et
høypanel på området, UNESCOs High Panl on Peace and Dialogue, hvor Kjell
Magne Bondevik sitter. Kommisjonen har invitert Bondevik til å reflektere rundt høypanelets arbeid og legger opp til
debatt med viktige samfunnsaktører i etterkant av hans innlegg.

 

UNESCOs
arbeid for tilnærming mellom kulturer har som mål å avdekke om ”nye”
tilnærminger til interkulturell dialog kan bidra til fred i et globalt
perspektiv. Med dette seminaret ønsker vi å lære mer om det arbeidet som gjøres
internasjonalt, for så å dra det ned på det nasjonale og lokale plan gjennom paneldebatt og spørsmål fra salen.

Relevante
lenker

UNESCOs
2009-rapport Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue kan lastes ned her:
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35396&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

For
mer informasjon om FN-året:
http://www.unesco.org/en/rapprochement-of-cultures/

For mer
informasjon om høypanelet:
http://www.unesco.org/en/rapprochement-of-cultures/high-panel-on-peace/