Markering av IKMs 20-års jubileum

0Shares

 Har det vært samsvar mellom
statens og institus¬jonenes retorikk og praksis? Hva kan vi lære av erfaringer som er gjort? Hvilke utfordringer ser vi i dagens situasjon og hvilke strategier skal vi velge for videre arbeid.

”Prat og praksis”

20 års arbeid for museer og mangfold,
erfaringer, utfordringer, veier videre

Målgruppe: Museumsansatte i Norge og
andre interesserte

Tid: 21.10. kl 10.00- 16.00
Sted: Oslo Museum avdeling IKM, Tøyenbekken5
Samarbeidspartnere: ABM-utvikling

Vi deler dagen i tre hovedbolker:

I) Tilbake blikk
II) Utfordringer
III) Veier videre

Alle tidsangivelser er foreløpige:

10.00-10.30. Registrering, kaffe/ te / frukt.
10.30: Velkommen

I )Tilbakeblikk
10.35- 11.15: Hva har skjedd de siste 20 årene: samtale i panel mellom
Hilde Holmesland (ABM-u) Per Rekdal Mari Møystad (Glomdalsmuseet) Bente Guro Møller (OM/ IKM).
Hva kan vi lære av erfaringene?

II) Dilemmaer, utfordringer
11.20-11.40:
Jon Birger Østby: (tidl.direktør ABMu) Fra nasjonsbygging til
samfunnsinstitusjon,om museenes utvikling i forhold til et kulturelt
mangfold.
11.40-12.00: Jette Sandal (direktør København Museum): Betraktninger om bymuseer og kulturelt mangfold

12.00-13.00: Lunsj

13.00
– 14.00: Panel: Ulike museer, ulike utfordringer: Vibeke Mohr (direktør
Oslo Museum), Audun Eckhoff (direktør Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design), Lars Magne Amundsen (direktør på Arran
Lulesamiske senter), Mats Tangerstuen(Jødisk Museum i Oslo).

14.-14.15 Kort Pause

III)Veier videre
14.15- 15.05: Kulturminister Anniken Huitfeldt: ”Museer for et pluralistisk samfunn”: Veier til fornyelse og utvikling.

15.05-
15.45.00: Paneldiskusjon og dialog med deltakere: Hva slags museer
trenger framtidas samfunn? Korte innlegg, deretter debatt. Samir M’kadmi
(Billedkunstner), Are Kalvø eller Daniel Ruazol, Azka Baig
(journalist), Kulturminister Anniken Huitfeldt, Camara Jouf
(representant for unge museumsbrukere)

15.45-16.00:, Oppsummering og avslutning.

Programmet er med forbehold om endringer
Pris kr 500.

Påmelding så fort som mulig senest innen 12.10 til : [email protected]