Utfordringer og muligheter for innvandrere i etterkant av den globale finanskrisen

Den
internasjonale finanskrisen har rammet store deler av verden, og det
er særlig de svakest stilte som først blir presset ut av de
økonomiske systemene. Dette har ført til at strømmen av
flyktninger har vokst over hele verden, og spesielt fra land i Sør
til land i Nord. Samtidig har regjeringene i den vestlige verden
strammet inn budsjettene og innvandringspolitikken. Dette har betydd
en forverring av levekårene til dem som allerede har det vanskelig
og som leter etter nye muligheter.

Hvilke utfordringer og muligheter
har innvandrere i dag til å forsvare sine rettigheter?

Flyktinger,
både økonomiske og politiske, har begynt å organisere seg, og 8
-12. oktober arrangerte
World
Social Forum
sin 4.
internasjonale samling med deltakere fra over 90 land til diskusjon
rundt dette temaet – i Quito, Ecuador. For mer info:
www.worldsocialforum.info

Program:

– Iván
Forero, generalsekretær i
World
Social Forum

– Mauricio
Riquelme, leder for Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) i Norge

IMDI

Ordstyrer: EMI

Arrangementet
er gratis. Det blir enkel matservering

Fortløpende
påmelding til e-post:
[email protected],

eller
til SAIFF ved Fernando Báez 94 29 61 76.