Årlig konferanse om tilskuddsordningene som for- valtes av EMI

0Shares

Du får informasjon om de ulike tilskuddsordningene, deltar i arbeidsgrupper for å få mer kunnskap om retningslinjer og om søknadsskjemaer og du blir kjent med saksbehandlere som jobber
i EMI (Enhet for Mangfold og Integrering)