Mental helse blant etniske minoriteter

Kontaktutvalget mellom Innvandrere og Myndihetene (KIM) og Indisk Kvinneforening Asker og Bærum har gleden av å invitere til kveldsseminar.

Program og foredragsholdere:

Leoul Mekonen: ”Mental helse blant etniske familier”
18.30-19.30
Leoul Mekonen er utdannet sosionom og tolk, og studielederved Regionsenterfor Barn og UngesPsykiskehelse(RBUP). Han driver undervisning innenfor temaet helse og sosialtarbeid med etniskeminoriteter, og er også lærer ved flere høgskoler.
Tidligere har han jobbet som miljøterapeu tved Uteseksjonen i Oslo.

Manjit Kaur Sirpal: ”Minoritetsungdom og depresjoner”
19.30-20.00
Manjit Kaur Sirpal er lege og stipendiat ved Allmennmedisinsk seksjon på Universitetet i Oslo (UiO). Hennes doktorgradsavhandlig omhandler etnisk ungdom og depresjoner. Hun er også lektor ved UiO, og praksiskonsulent ved psykiatrisk avdeling på Vestre Viken Sykehus i Buskerud.

Mental Helse Ungdom Akershus: ”Utfordringer i psykiatrien” 20.00-20.15
Nestleder Shishir Ahmad og Nava Sharifi presenterer sin organisasjon og forteller om sine erfaringer med psykiatrien i Norge, samt de utfordringer de møter som ikke-etniske nordmenn.

Tid: Onsdag 24.November, 2010, kl. 18.30-21.00 Sted: Borgen Ungdomsskole, Asker, Vardefaret 4, 1388 Borgen Påmelding: ønskes til nina.h[email protected] [email protected]
Det vil være enkel matservering. Seminaret er gratis.