Politihøgskolen inviterer til informasjonskveld om politiutdanningen

Norsk politi skal skape trygghet og bekjempe kriminalitet i det norske samfunnet. For å greie denne
jobben trenger politiet å rekruttere befolkningens mangfoldige kompetanse inn i egne rekker. Politiet
trenger befolkningens tillit. Vi ønsker derfor å rekruttere søkere som har en inkluderende holdning til
mangfold. Det stilles krav til at politiet viser høy profesjonalitet i sin opptreden, og det vil være viktig
at befolkningen ”kjenner seg igjen” i politiets ansatte.
Vi ønsker med dette å invitere interesserte unge jenter og gutter til en informasjonskveld om
bachelorstudiet og søknadsprosessen til Politihøgskolen.
Politidirektøren, Ingelin Kilengreen skal ønske velkommen. Ledelsen ved Politihøgskolen, studenter,
polititjenestemenn og lærere vil denne kvelden fortelle om blant annet: skolens rekrutteringsmål,
opptakskrav, utdanningen, hva man kan forvente av de tre årene på skolen, mulighetene som ligger i
utdanningen og veien videre til høyere utdanning.

Politihøgskolen oppfordrer interesserte søkere med minoritetsbakgrunn velkommen.

Vi håper at dere finner denne invitasjonen spennende, og at dere vil besøke oss på Politihøgskolen,
Slemdalsveien 5, ved Chateau-neuf på Majorstuen torsdag den 03.02.2011 kl. 17:00.