Temamøte om barn i asylmottak

0Shares
Innledere vil være statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet, Sylo Taraku fra NOAS og Hilde Lidén fra Institutt for samfunnsforskning. Lidén har nylig ferdigstilt to rapporter om barn i mottak etter bestilling fra Justisdepartementet.
Ordstyrer for dagen er Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.
MRK: Møtet avholdes i auditoriet “Skrova” i Grubbegata 1 (Fiskeri- og kystdepartementets lokaler).