Njål Høstmælingen: Integrering og menneskerettigheter

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Høstmælingen tar for seg spennet mellom rettigheter og forpliktelser ved integrering, eksemplifisert gjennom ytringsfrihet, religiøs klesdrakt, barneoppdragelse og kjønnslemlestelse. Njål […]
Høstmælingen tar for seg spennet mellom rettigheter og forpliktelser ved integrering, eksemplifisert gjennom ytringsfrihet, religiøs klesdrakt, barneoppdragelse og kjønnslemlestelse.

Njål Høstmælingen er direktør ved International Law and Policy Institute, er utdannet jurist og har skrevet og forelest de siste 15 år om menneskerettigheter.