Njål Høstmælingen: Integrering og menneskerettigheter

0Shares
Høstmælingen tar for seg spennet mellom rettigheter og forpliktelser ved integrering, eksemplifisert gjennom ytringsfrihet, religiøs klesdrakt, barneoppdragelse og kjønnslemlestelse.

Njål Høstmælingen er direktør ved International Law and Policy Institute, er utdannet jurist og har skrevet og forelest de siste 15 år om menneskerettigheter.