Unni Wikan: Integrering og islam: noen utfordringer

0Shares
Med utgangspunkt i sine studier i over 40 år blant muslimer – spesielt i Midtøsten, men også i Indonesia og Europa – vil Wikan reise noen problemstillinger knyttet til integrering, og søke å gi noen konstruktive svar.

Unni Wikan er professor, dr.philos ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo.