Kulturelt mangfold- nasjonal konferanse

0Shares

Som følge av bl.a. innvandring, globalisering er spørsmål knyttet til kulturelt mangfold stadig mer aktuelle, ikke minst innenfor kunstfeltet. Hvordan kan disse utviklingstrekkene best følges opp gjennom kulturpolitiske tiltak?

Konferansen gir ulike aktører på feltet anledning til å utveksle ideer og synspunkter. For å ivareta det mangfold av erfaringer, kompetanse og synspunkter vi finner blant kunstnere, organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre som har arbeidet med disse spørsmålene vil vi legge opp
til en konferanse der så mange som mulig kan bidra. En stor del av konferansen vil foregå i form av workshops.

Med Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, Mari Boine, Knut Kjeldstadli, Hadia Tajik, Shanti Brahmachari, Mariann Komissar, Odd Are Berkaak, Jai Shankar, Kashif Iqbal og representanter fra Norsk Folkemuseum,
Statens Teaterhøgskole, Den kulturelle skolesekken, Norges Musikkhøgskole m.fl.

Kontaktperson i Norsk kulturråd er:
Halvor Voldstad

Tlf. 2247 8342

e-post: [email protected]