Hvordan ivareta mangfoldet i Osloskolene?

0Shares

Elever med minoritetsbakgrunn utgjør ca. 40 prosent av antall elever i grunnskolen i Oslo. De utgjør også en betydelig andel av elever på videregående skoler. Vi spør bl.a. hvordan ivareta kulturell og språklig mangfold, hvilke utfordringer det kan representere, hvordan forebygge frafall fra vg skoler og hvordan styrke samarbeid skole- hjem.

Innledere:
Torger Ødegaard, byråd for kunnskap og utdanning (H)
Trond B. Karlsen, rektor v/ Rommen skole.
Fuqraz Hussain, lærer v/ Gran skole.
Nargis Jan Mahmood, forelder.
Hassan Ali Syed, student.

Det vil bli tid til spørsmål og kommentarer. Vennligst gi beskjed hvis du kommer.

Mer info:

906 79 308