Integrering i nord

I den nye integreringavtalen ønsker politikere å prioritere norskopplæringen. Bilde er fra et seminar mellom innvandrere og nærlingslivet i Hamar.
Foto: Hamarregion Utvikling
IMDi inviterer til årets Integreringskonferanse i Nord, fra 31. oktober til 1. november på Rica Hotell i Narvik. "Mangfold er hverdagen" er tema for konferansen som skal bidra til økt fokus på resultater og strategier i arbeidet med integrering av flyktninger og innvandrere.
0Shares

Norge blir et stadig mer mangfoldig samfunn, både etnisk, kulturelt og religiøst – og har gjennom dette et mangfold av ressurser som må tas i bruk. For å oppnå dette vil et langsiktig og godt samarbeid mellom kommuner, sektormyndigheter og IMDi være helt grunnleggende.

Målgruppe for konferansen er personer med ansvar og roller på integreringsfeltet.

Konferansen vil sette søkelyset på:

 • Strategisk arbeid for integrering og mangfold
 • Bosetting av flyktninger: utfordringen, trender i internasjonalt flyktningarbeid, bosetting av personer med særskilte behov, boligbygging i distriktskommuner
 • Dagens utfordringer på IKT-området og planer for årene fremover
 • Geografiske og demografiske utviklingstrekk i Nord-Norge
 • Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Lokalt integreringsarbeid
 • Utvidelse av Ny i Norge for familiegjenforente
 • Innvandrerkvinner som en ressurs i distrikts-Norge

Praktisk info

Priser:

 • Dagpakke 31.10. –  kr. 550,-
 • Dagpakke 01.11. – kr 550,-
 • Middag om kvelden 31.10. – kr. 425,-

Dersom du har behov for overnatting:

 • Enkeltrom helpensjon 31.10. (dagpakke dag 1 og middag inkludert) – kr. 2055,-
 • Dagpakke dag 2, 01.11. – kr. 550,-
 • Tilknytningsdøgn enkeltrom 30.10. – kr.  1415,-

Hver etat vil etter påmeldingsfristen motta en faktura for overnatting, møte og middag i henhold til hva som er registrert på påmeldingsskjemaet. Alle kostnader som eventuelt påløper som et resultat av endringer etter fristen er deltagers ansvar.

For alle spørsmål om påmelding eller det praktiske rundt arrangementet vennligst ta kontakt med: Grethe Parker, tlf: 99 00 58 42, e-post: [email protected].