Teorier og politikk: Fortellinger om multikulturalismens død

Illustrasjonsbilde: Arkiv.
Norsk nettverk for migrasjonsforskning og Nordic Migration research inviterer til sitt årlige seminar, fredag 12. oktober.
0Shares

Multikulturalismen er død, integrering av innvandrere er forfeilet. Dette er dominerende fortellinger om dagens Europa. Innholdet i begrepet multikulturalisme er vagt, men kanskje nettopp derfor er det blitt et allemannseie og et polariserende symbol.

I seminaret går vi tettere på ideen om at multikulturalismen er i krise og reflekterer over hvorfor dette har blitt en så potent forståelse i dagens kriserammede Europa. Hva kan debattene om multikulturalisme fortelle om forholdet mellom ideer og politikk, forestillinger og fakta? Hvilken rolle har ideen om multikulturalismens død hatt for politikkutforming? Har multikulturalismens møte med de nordiske likhetsforståelser resultert i særlige debatter og politiske konsekvenser? Er innholdet endret i etterkant av 22. juli og året som har gått? Hva betyr debatten for migrasjonsforskning, og hva betyr migrasjonsforskning for debatten?

Program

12:05 Gavan Titley, medieforsker ved Media Studies in the School of English, Media and Theatre Studies in the National University of Ireland, Maynooth: The crisis of multiculturalism – European and national narratives.

12:45 Garbi Schmidt, Senter for interkulturelle studier, Roskilde universitet: The crisis of multiculturalism and the challenges for Nordic societies – Danish perspectives

Møteleder: Christine M. Jacobsen, IMER, Bergen

13:40 Pause med lett servering, kaffe og te.

14:00 Susanne Bygnes, Stipendiat i Sosiologi, Universitetet i Bergen: Ambivalent Multiculturalism

14:30 Anne Britt Djuve, Fafo: Multikulturalisme på norsk?

15:00 Paneldebatt

Møteleder: Olav Elgvin, Fafo

Om arrangøren: 

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er et åpent forskernettverk som skal synliggjøre norsk forskning på migrasjonsfeltet og legge til rette for kunnskapsutveksling mellom forskere, studenter og brukere av forskning. NMF er tilknyttet Nordic Migration Research som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen migrasjonsfeltet.

For mer informasjon, se www.migrasjonsforskning.no ogwww.samfunnsforskning.no/nmr