Seminaret om Mangfold og inkludering

Påmelding:       
E-post til [email protected] Tlf.: 22410000. Oppgi
navn på deltaker, adresse, e-postadresse, organisasjon/arbeidssted. Gi
informasjon om ev. krav til mat (vegetarisk mat, halal, allergi el). Si fra
dersom du ikke vil at e-post skal oppgis i deltakerlista.
Påmeldingsfrist:
          

Innen 20. februar 2009. Meld dere gjerne på tidligere!

Pris:  
Kr. 750.-

Målgruppe:       
Medarbeidere som arbeider med læring for voksne, og planlegging og utvikling av
læringstilbud, beslutningstakere og andre interesserte.

Innhold:           
Teoretisk introduksjon til begrep og feltet. Eksempler på arbeid for å fremme
kulturelt mangfold. Refleksjon og diskusjon om hvordan vi kan få til dette i
eget miljø. Ønsker frivillige organisasjoner å være multikulturelle og hvis ja,
hvordan kan vi skape et spennende mangfold?

For mer informasjon seminaransvarlig:  
Cathrine Thue
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Tlf./Tel: + 47 22410000
dir: +47 23135117