Tros og livssynsbetjening på sykehus

Flerreligiøst samtalepartnerteam klar for dagens innsats på OUS: (f.v) metodistprest Terje Nilsen, humanetikeren Randi Nielsen, hindu Pulendran Kanagaratnam og muslimske Faiz Alam.
Foto: Marcelo Corvalan
Oslo universitetssykehus i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Universitetet i Oslo v/ teologisk fakultet inviterer til erfaringskonferanse.
0Shares

Erfaringskonferanse onsdag 18. september

09.00 Registrering og kaffe.
09.30 Åpning og velkommen.
09.45 Samtalepartnere om tro og livssyn.
10.30 Hva slags kvalifikasjoner er nødvendig for en samtalepartner?
11.00 Pause.
11.15 Panel mellom samtaleteamet og prestetjenesten: Erfaringer fra samtaler med Tove Strand, viseadministrerende direktør, Oslo universitetssykehus, Ambreen Pervez, prosjektkoordinator, Seksjon for likeverdig helsetjeneste og Anne Hege Grung, postdok-stipendiat, Teologisk fakultet.

Ordstyrer: Ambreen Pervez.

12.15 Lunsj.
13.15 Challenges facing multifaith chaplaincy (foredrag på engelsk).
14.15 Erfaringer fra Tromsø: Dr. Ataullah Saddiqui, former director of Markfield Institute of Higher Education, Ingunn Fossland, sykehusprest. Erfaringer fra Helse Bergen: Patrick Wohlgemuth, sykehusprest. Erfaringer fra Trondheim: Øyvind Taraldset Sørensen, sykehusprest.
14.55 Pause.
15.10 Tros- og livssynsbetjening i et livssynsåpent samfunn.
15.30 Panel: Nye modeller for åndelig omsorg; forholdet mellom tros- og livssynstjeneste og prestetjenesten.

Ordstyrer: Oddbjørn Leirvik

16.45 Oppsummering.
17.00 Slutt.

Konferansier: Lise Tørnby.

For oppdatert program se:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/aktiviteter/Sider/erfaringskonferanse-18-september-tros–og-livssynsbetjening-pa-sykehus.aspx

Frist for påmelding: 10. september. Meld deg på via Quetsback.

https://response.questback.com/oushf/erfaringskonferansetro-oglivssynsbetjening/

 Konferansens nettside: http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/aktiviteter/Sider/erfaringskonferanse-18-september-tros–og-livssynsbetjening-pa-sykehus.aspx

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Spørsmål rettes til Ambreen Pervez: [email protected]