Latin-Amerika: Diktaturer eller demokratisering?

 
Foto: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
I år er det 40 år siden statskuppet mot Allende i Chile (bildet) som engasjerte en hel verden. Også gjennom de siste tiårene har vi sett mange kupp, de siste i avsettingen av de folkevalgte presidentene i Honduras i 2009 og Paraguay i 2012. 

Fortsatt er det tydelige krefter som motarbeider demokratiet. Likevel er det noen som lykkes i å drive en fordelingspolitikk som ville vært utenkelig for 40 år siden. Land som Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia og Brasil er alle styrt av sentrum-venstre regjeringer, og har i mindre eller større grad tatt et oppgjør med en historie av ekstreme forskjellssamfunn der de rike elitene til syvende og sist har all makt.

Hvorfor lykkes noen? Ville Allende fått beholde makten hvis han ble valgt i dag? Og er det vi ser i Sør-Amerika i dag veien mot venstreorienterte diktaturer, eller en demokratiseringsprosess?

Paneldeltagere:
– Leiv Marsteinstredet, førsteamanuensis i latinamerikanske områdestudier ved Universitetet i Oslo. 
– Cecilie Hirsch, doktorgradsstipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø. 
– Eirik Vold, journalist og forfatter. 

Ordstyrer: Latin-Amerikagruppene.