– Vår stemme, vår makt

Utfordringene innvandrerkvinnene møter på når de skal inn i det norske arbeidsmarkedet  knytter seg til språkbarrierer, problemer med å få godkjent utenlandsk utdanning,  manglende og eller irrelevant arbeidserfaring, mangel på sosiale nettverk og diskriminering. Men barrierene er svært forskjellig i de ulike gruppene av innvandrerkvinner
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
Seminar om valgdeltakelse blant minoritetskvinner.
0Shares

Kvinnenettverket, Kvinner i Fokus (KiF) som støttes av Enhet for mangfold og integrering skal arrangere en kvinnekonferanse lørdag 24.august på THON HOTEL OPERA.

Tema for konferansen er ” Valgdeltakelse blant minoritetskvinner – Vår stemme, vår makt ”

Vi er et kvinnenettverk består av kvinner i ulike kvinneorganisasjoner med et felles mål om økt integrering og tilhørighet. Det er både minoritetskvinner og majoritetskvinner representert i nettverket.

Kvinnenettverk gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til en ny kvinnekonferanse med tema Valg 2013. Kvinnenettverket ønsker å sette fokus på valgdeltakelse blant minoritetskvinner. Forskning har vist at de færreste etniske minoritetskvinner velger å bruke stemmeretten sin. Det er generelt lav valgdeltakelse blant minoritetskvinner. Noen minoritetskvinner har stemt på kandidater som de har lite kjennskap til. Kvinnene har også lite kjennskap til politiske partiene disse kandidatene representerer. Tendensen har ikke endret seg de siste årene samtidig som valgdeltakelsen fortsatt er for lav. KiF ønsker å bevisstgjøre kvinner om deres muligheter og har derfor valgt mottoet: ”Vår stemme, vår makt” som tema for konferansen.

I år er det 100 års jubileum for stemmeretten til kvinner i Norge. Vi i KiF har valgt å sette dette temaet på dagsorden nettopp fordi vi ønsker å sette fokuset på den lave valgdeltakelsen blant minoritetskvinner. Det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett og fikk velge hvem de ville stemme. Hvor står minoritetskvinner i Norge anno 2013?

KiF består av flere kvinneorganisasjoner i Oslo som har tilknytning til Enhet for mangfold og integrering (EMI). Disse organisasjonene er fra forskjellige nasjonaliteter med forskjellige bakgrunn.

EMI ønsker å legge til rette for at kvinner med sentrale roller i innvandrerorganisasjoner/frivillige organisasjoner kan samles for å styrke minoritetskvinners deltakelse og engasjement i samfunnet. I år fokuserer vi ekstra på valgdeltakelse i forbindelse med valget.

Påmelding snarest. Begrenset antall plasser, og bindende påmelding.

Pris: 
NOK 100, betales ved påmelding og kvittering for innbetaling vises ved inngangen. Prisen inkluderer konferansepakke med lunsj.

Betaling:
Sendes Bydel Grünerløkka v/EMI, kontonummer. 1315 01 00326. Postadressen er Markveien 57, Pb. 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo.

For bindende påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Channeh Joof Storvik på telefon 23 42 27 27/23 42 27 30. E-post: [email protected] eller Ayesha Khan på telefon 45 44 31 39.

E-post: [email protected]

Program

0900-0940 – Registrering, kaffe og snacks.
0945-0950 – Velkommen ved konferansier.
0950-1000 – Kulturinnslag.
1000-1010 – Leder for arbeidsgruppen Ayesha Khan sier noen ord om arbeidet og om KiF.
1010-1030 – Offisiell åpning av konferansen ved kulturminister Hadia Tajik.
1045-1100 – Pause, mingling og nettverksdannelse.
1100-1125 – Enhetsleder for EMI Rowena B. Teodocio: Kvinner som ressurser og hvorfor nettverksbygging for kvinner?
1125-1150 – Motivasjonsinnlegg v/ Rebecca Mahboubi, norsk-iransk grunder og forretningskvinne: Hvor viktig er det å tenke annerledes?
1150-1215 – Motivasjonsinnlegg v/ ———–
1215-1230 – Spørsmål fra salen.
1230-1315 – Lunsj.
1320-1330 – Kulturinnslag.
1330-1350 – Kristian Rose Tronstad, Norsk institutt for by- og regionforskning: Statistisk analyse av minoritetskvinners valgdeltagelse. Hvorfor stemme de ikke?
1350-1410 – Presentasjon – Marit Nybakk (Ap), Afshan Rafig (H), Aina Stenersen(Frp), Trine Skei Grande (Venstres leder)??, Liv Torill Evenrud (Sp), Gulay Kutay (Sv), Krf, Mariette Lobo (Rødt) og Hilde Lengali (MDG). To minutter hver.
1410-1540 – Politisk debatt med spørsmål og svar fra salen: Hvorfor skal vi stemme på ditt parti?
1540-1600 – Oppsummering av debatten og appeller, to minutter hver.
1600-1615 – Blomster, gaveutdeling og avslutning.