Tolkede samtaler med barn

Tolker på The World Telecommunication Standardization Assembly
Foto: itupictures
Hvordan få til god kommunikasjon via tolk i samtaler med barn? Regionssenter for barn- og unges psykiske helse (RBUP) Øst inviterer til to-dagers erfaringskonferanse 22. og 23. september i Oslo.
0Shares

God kommunikasjon er avgjørende i møtet mellom tjenesteyter og bruker. I møte med barn må kommunikasjonen sikres via kvalifisert tolk.

Målsettingen for denne konferansen er at deltakerne skal få mer kjennskap til:

  • Viktigheten av å sikre god kommunikasjon via tolk i møte med barn. Muligheter og utfordringer ved tolkede barnesamtaler
  • Eksempler på gode praksiser
  • Nyere forskning på området.

Kursansvarlige: Elisabeth Hellzen ([email protected]) og Leoul Mekonen ([email protected])

Målgruppe: Helsesøstre, skoleansatte, PPT, BUP, barneverntjenesten, familiesentre, omsorgssentre, krisesentre, barneavdelinger på sykehus, asylmottak, barnehusene, intervjuere i UDI, psykisk helsetjeneste barn og unge, kommunepsykologer, familievernkontorene, fastlegene, politiet, NAV og lærere ved profesjonsutdanninger. Kurset er relevant for alle som trenger tolk i sitt arbeid med barn og unge.

Påmelding innen 8.9.2014. For mer infoamsjon om program og priser besøk www.r-bup.no.