On the move – Global Migrations, Challenges and Responses

 
Foto: prio.no
Åpen konferanse om global migrasjon.

Globale migrasjonsstrømmene påvirker i dag livssituasjonen til millioner av mennesker – flyktninger og migranter, de som blir igjen og de som bor i transitt- og mottakerlandene. Migrasjon utfordrer ikke bare stater og internasjonale organisasjoner, men også samfunnsforskningen.

Vi spør:
· Hvilke faktorer påvirker migrasjonsbevegelsene?
· Hvordan kan tverrvitenskapelig samfunnsforskning bidra til å finne løsninger på de utfordringer som avsender- og mottakerland stilles overfor?
· Hvilken rolle kan globale initiativer, som FNs Agenda 2030, spille for å imøtegå disse utfordringer?

Blant innlederne er sosiologene Saskia Sassen (Columbia University) og Anna Triandafyllidou (European University Institute), økonomen Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), statsviter og generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, medieviter Myria Georgiou (London School of Economics) og historikerne Knut Kjeldstadli (Universitetet i Oslo) og Leo Lucassen (Leiden University).

For program og påmelding klikk på: www.hioa.no/eng/issc-Oslo

Påmeldingsfrist: 15. september

Konferansen arrangeres i tilknytning til generalforsamlingen i International Social Science Council (ISSC), og er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Forskningsråd og ISSC. Konferansen er støttet av UNESCO Norge.