Hatkriminalitet på dagsorden

0Shares

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge etterlyst en handlingsplan fra norske myndigheter med konkrete tiltak for å bekjempe hatkriminalitet. 

ECRI, Europarådets antirasismekommisjon, mener det er grunn til bekymring i Norge, blant annet tilknyttet spredning av rasistiske ytringer på nett.

Nå inviterer ECRI, Nettverk mot hatkriminalitet og Likestillings- og diskrimineringsombudet til konferanser om tematikken.

Tid:   Tirsdag 8. og onsdag 9. november

Sted: DOGA Norsk design- og arkitektursenter

        Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

 

Til konferansen kommer blant andre

 

 • ·        Olemic Thommessen, Stortingspresident
 • ·        Mina Adampour, Styreleder, Landsforeningen mot rasisme
 • ·        Kai Morten Terning, statssekretær, Barne- og likestillings- departementet
 • ·        Ove A. Vanebo, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
 • ·        Christian Ahlund, leder i ECRI, Europarådets antirasismekommisjon
 • ·        Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter
 • ·        Dagrunn Eriksen, første nestleder, Kristelig Folkeparti (Krf)

 

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og øvrige foredragsholdere vil være tilstede og tilgjengelig for intervju. Ta gjerne kontakt i forkant for avtale.

 

Konferansen foregår på engelsk dag én, og norsk på dag to.

 

Velkommen!

 

For mer informasjon, kontakt:

Pressevakt, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Telefon: 915 98 856

E-post: [email protected]

 

PROGRAM

Conference day 1, 8th Nov. 2016

“Combating racial discrimination and intolerance in Norway”


PROGRAM

8:30 – 9:00 Registration.

9:00 – 9:15 Opening statements.

 • Kai Morten Terning, State Secretary, Ministry  of Children and Equality
 • Christian Ahlund, Chair of ECRI
 • Hanne Bjurstrøm, Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud

SESSION I: ECRI'S report on Norway

Chair: Ronald Craig, Senior Advisor, Department for Monitoring, Equality and Anti-Discrimination Ombud

9:15 – 9:20 Introduction by the Chair

9:20 – 9:40 ECRI’s Report: Key observations and main recommendations, Christian Ahlund, Chair of ECRI, Rapporteur for the ECRI Monitoring Report

9:40 – 10:10 Measures to follow up ECRI’s recommendations, discussion on the recommendations of the fifth report. 
Thea Bull Skarstein, Senior Advisor, Ministry of Children and Equality, and Arnt Even Hustad, Senior Advisor, Ministry of Justice and Public Security

10:10 – 10:20 Rune Berglund Steen, Director, The Norwegian Centre against Racism


10:20 – 10:35 Coffee break


SESSION II – An Effective and Independent Equality Body

Chair: Christian Ahlund, Chair of ECRI

10:35 – 10:40 Introduction by the Chair.

10:40 – 10:50 Wolfram Bechtel, Lawyer from the Secretariat of ECRI

10:50 – 11:00 Siri Line Helseth, Senior Advisor, Ministry of Children and Equality

11:00 – 11:10 Hanne Bjurstrøm, Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud

11:10 – 11:40 Discussion


11:40 – 12:40 Lunch


SESSION III – Hate Crime

Chair: H.E. Mr. Olemic Thommessen, President of the Storting

12:40 – 12:45 Introduction by the Chair

12:45 – 13:15 Paul Giannasi, Expert on hate crime, UK

13:15 – 13:25 Arnt Even Hustad, Senior Advisor, Ministry of Justice and Public Security

13:25 – 13:40 Comment from Ronald Craig, Senior Advisor, LDO, and Eirik Aimar Engebregtsen, Legal Advisor, FRI – The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity

13:40 – 14:10 Discussion


14:10 – 14:25 Coffee break


SESSION IV – Hate Speech

Chair: Anine Kierulf, Post-doctor Researcher, Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo.

14:25 – 14:30 Introduction by the Chair

14:30 – 14:40 Presentation of ECRI’s General Policy Recommendation No. 15 on Hate Speech, Denis Roth-Fichet, Senior Lawyer, ECRI

14:40 – 14:50 Presentation of the Norwegian Strategy on Hate Speech. Unni Mathisen, Senior Advisor, and Arnt Even Hustad, Senior Advisor, Ministry of Justice and Public Security

14:50 – 15:00 H.E. Mr. Olemic Thommessen, President of the Storting

15:00 – 15:15 Comment by the Ombud. Taran Knudstad, Senior Advisor, LDO

15:15 – 15:45 Discussion


CLOSING

15:45 – 15:55 Concrete steps for action. Thea Bull Skarstein, Senior Advisor, Ministry of Children and Equality, and Arnt Even Hustad, Senior Advisor, Ministry of Justice and Public Security

15:55 – 16:00 Wrap-up and Conclusions. Christian Ahlund, Chair of ECRI


 

Conference day 2, 9th Nov. 2016

Nettverk mot hatkriminalitet inviterer til konferansen: “En nasjonal strategi mot hatkriminalitet”.

I samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

 • Dato: Onsdag 9. november 2016
 • Tid: 09:00 – 16:00
 • Sted: DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo

Hatkriminalitet rammer hardt. Det skader enkeltpersoner og truer demokratiet. Det er en rekke utfordringer og mangler med arbeidet for å motvirke hatkriminalitet i Norge i dag. Kampen mot hatkriminalitet må kjempes på mange fronter. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sin rapport «Hatytringer og hatkriminalitet» anbefalt myndighetene å utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak som retter seg mot mange arenaer og mot mange ulike målgrupper.

Hva gjør hatkriminalitet med samfunnet og enkeltmennesket? Hva er utfordringer ved bekjempelsen av hatkriminalitet? Hva kan Norge lære av andre land? Bør vi utvide hatkrimbestemmelsene i straffeloven ved å inkludere flere sårbare grupper? Representanter fra forsking, politikk og sivilt samfunn tar debatten.

PROGRAM


8:30 – 9:00 Registrering/kaffe

9:00 – 9:10 Velkommen, Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

9:15 – 9:25 Åpningstale, Ove A. Vanebo, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet

09:30 – 09:40 Mine erfaringer med hatkriminalitet, Mina Adampour, Styreleder for Landsforeningen mot rasisme

9:45– 10:05 The New UK Hate Crime Action Plan, Paul Giannasi, Cross-Government Hate Crime Program Manager

10:05 – 10:15 Spørsmål


10:15 – 10:30 Pause


10:30 – 10:50 Best Practices of European Countries in Addressing Hate Crime, Wolfram Bechtel, Secretariat, European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

10:50 – 11:00 Spørsmål

11:00 – 11:20 The Swedish Government’s Approach in Addressing Hate Crime, Helene Lööw, Deputy Director, The Centre for Police Research, University of Uppsala

11:20 – 11:30 Spørsmål


11:30 – 12:30  Lunsj


12:30 – 12:50 Erfaringer fra hatkrimgruppen, Oslo Politidistrikt, Monica Lillebakken, Leder for hatkrimgruppen, Oslo Politidistrikt

12:50– 13:00 Spørsmål

13:00 – 13:20 Legislation to prevent hate crime: should “gender” be a protected characteristic? – Mark Walters, Director, International Network of Hate Studies

13:20 – 13:30 Spørsmål


13:30 – 13:45 Pause


13:45– 15:30 Paneldiskusjon m/spørsmål fra publikum.

Moderator: Mina Adampour, Styreleder for Landsforeningen mot rasisme.

Paneldiskusjon: «Bør kjønn innlemmes i straffelovens hatkrimbestemmelser: Er lovfesting bare symbolikk? Risikerer vi uthuling? Eller er det en reell styrking av vernet?»

 • Dagrunn Eriksen, første nestleder, Kristelig Folkeparti (Krf).
 • Kjetil Mujezinovic Larsen, Professor, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.
 • Monica Lillebakken, Leder for hatkrimgruppen, Oslo Politidistrikt.
 • Petter Wille, Direktør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.