Er fattigdom selvvalgt?

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Velkommen til lunsjseminaret «Er fattigdom selvvalgt?» på MiRA-Senteret i Storgata 53a, 19. juni, 10.30-13.00

I april kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå om lavinntektsfamilier i Norge. Statistikken vitner om en bekymringsfull utvikling og bekrefter behovet for et mer inkluderende arbeidsliv med en ny lønnspolitikk, der også «fattige» innvandrerbarn ses som ressurser og samfunnsbyggere for fremtiden. 

Enkelte mener at minoritetskvinner velger å ikke jobbe eller foretrekker å jobbe mindre på grunn av deres kultur, og impliserer dermed at deres fattigdom er selvvalgt. Det har kommet flere utsagn fra innvandringsfiendtlige kretser på sosiale medier hvor noen peker på at fattigdom kun er et minoritetsproblem. Noen har skissert løsninger som at det å redusere innvandringen til Norge, vil redusere lavinntektsutviklingen. Andre har foreslått å sende innvandrerne ut av landet, og at dette vil løse problemet. Dette er en skremmende utvikling og skjuler reelle årsaker til hvorfor minoritetsfamilier er overrepresentert blant lavinntektsgruppene.

På lunsjseminaret stiller vi spørsmålstegn ved retorikken i dagens fattigdomsdebatt. Det blir spennende innlegg fra paneldeltakere som har ulik kompetanse på område og sammen ønsker vi en nyansert debatt rundt de reelle utfordringene for lavinntektsfamilier i det norske samfunn. 

MiRA-Senteret inviterer alle interesserte velkommen til å bidra i en viktig dialog og til erfaringsutveksling om et høyst aktuelt tema. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli enkel servering. På grunn av begrensede antall plasser ber vi deg likevel sende din påmelding til [email protected] innen tirsdag 12. juni. 

Inviter venner og bekjente og delta på et spennende arrangement om mangfoldig likestilling.