Debatt: Et blendahvitt Storting

0Shares

Dagens integreringspolitikk har som overordnet mål å sikre at alle,
uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, skal ha like muligheter,
rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Ved forrige lokalvalg
stemte likevel bare 40 prosent av alle med innvandrerbakgrunn. Heller
ikke ved stortingsvalg er det lett å mobilisere minoriteter til
valgurnene.

«Innvandrere trenger noen forbilder som skjønner deres kultur. Derfor
har jeg lyst til å komme på Stortinget.» Det sier Abid Q. Raja, som er
nummer to på Venstres stortingsliste i Akershus, en plass som
imidlertid er høyst usikker. Også Ap, Høyre og SV har problemer med
rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn, og foreløpig er ingen
på sikker listeplass i noe parti.

Jon Rogstad har undersøkt hvor mye makt innvandrere som minoritet har i
politikken. Han har særlig sett på minoriteters forutsetninger for å
øve innflytelse gjennom valg og organisering.

Hvorfor sliter innvandrere så med å bli representert i politikken, og
hvorfor er det slik at de som faktisk lykkes, ofte blir mistenkt for å
være minoritetsalibi?

NB! Abid Q. Raja har meldt avbud. Vi jobber med å finne en erstatter.

Innledere
Jon Rogstad- Post doc., Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Lubna Jaffery Fjell- Arbeids- og inkluderingsdepartementet