Flerstemt – et møte om språk og litteratur i norsk eksil

0Shares

Forlagene bekoster ikke oversettelse av manuskripter fra fremmedspråk. Det finnes heller ikke mange kvalifiserte oversettere fra språk som urdu, arabisk, vietnamesisk, persisk, bosnisk, serbo-kroatisk eller kurdisk.

Norsk Oversetterforening og Institutt for lingvistiske fag, UiO, satte i

gang prosjektet Flerstemt for å rekruttere flere oversettere innen disse

språkområdene. Prosjektet munnet ut i utgivelse av antologien “Flerstemt”

(Tiden forlag, 2003). Vi følger opp med et møte for forfattere med

innvandrerbakgrunn, oversettere og andre ressurspersoner fra det litterære

liv. Målsettingen med møtet er å belyse problemet og skape kontakt mellom

enkeltpersoner og institusjoner (nettverksbygging).

Møtet finner sted i Forfatternes Hus, Rådhusgata 7 (Oslo) torsdag 29. april

kl 17 – 21.

Program:

1. Paneldebatt ledet av Anne Nyeggen med Sumera Majid, Erling Kittelsen og

Elyas Poorgholam

2. Samtaler i grupper inndelt etter språk

3. Uformelt samvær med bevertning (enkel middag).

Deltakelse på møtet er gratis. Av hensyn til bevertningen må vi ha bindende

påmelding innen mandag 26. april på tlf. 23 10 37 84 eller

[email protected] .

Utenbysboende har anledning til å søke om delvis dekning av reiseutgifter.

Arrangør er Norsk Forfattersentrum og Norsk Oversetterforening.

Arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd.